Categories
Uncategorized

[170312] Tổng quan về giấy vẽ màu nước

carousel ♦

Tình hình là mình thấy có nhiều bạn còn lấn cấn nhiều *cũng như mình khi mới bắt đầu tìm hiểu về màu nước* nên mình quyết định làm một series entry về màu nước để giúp các bạn hiểu hơn về các công cụ khi dấn thân vào con đường màu nước, cũng là để giải quyết một vài suy nghĩ cá nhân nữa.

View original post 2,883 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s