bài dịch

Nói là bài dịch cũng không đúng lắm. Tớ muốn dịch, vì tớ thích, nhưng chưa biết dịch gì. Nên cái tên này sẽ để đấy cho đến khi tớ tìm được thứ mình thích.

Vụ án của bốn và hai mươi tư con chim hét